Kosten en facturatie

Een factuur van een behandeling is opgebouwd uit codes die staan voor de verrichtingen die tijdens de behandeling zijn uitgevoerd. De tarieven die aan deze codes zijn gekoppeld zijn bepaald door de overheid. Voor vragen over facturen en tarieven kunt u contact met ons opnemen. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden die opgesteld zijn door het KNMT.

Verzekering en eigen bijdrage bij een volledige prothese:

Indien er implantaten moeten worden geplaatst in een tandeloze kaak waarop een prothese zal worden vervaardigd, kunnen wij de behandelingskosten voorleggen aan uw verzekering. Bij acceptatie van de behandeling bestaan uw kosten alleen uit uw eigen bijdrage. (De eigen bijdrage is voor 2023 vastgesteld op een percentage. Het percentage voor de eigen bijdrage is voor een gewoon gebit 25%, voor een gebit in de onderkaak op implantaten 10%, voor een gebit in de bovenkaak op implantaten 8% en voor aanpassingen en reparaties is het percentage 10%.. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekering een gedeelte of de gehele eigen bijdrage vergoedt.

Aangezien deze behandeling deels vergoed wordt vanuit de basisverzekering dient u rekening te houden met het nog openstaande bedrag van het verplicht eigen risico zorgverzekering. Dit is in 2023 € 385,00.

Kronen en bruggen:

Indien er op de implantaten kronen en bruggen moeten worden geplaatst, raden wij u aan om uw polisvoorwaarden te raadplegen aangezien u hier terug kunt vinden of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding van deze kosten.

Aangeboren afwijkingen:

In speciale gevallen zoals bijvoorbeeld bij sommige aangeboren- of verworven afwijkingen, kunnen kronen en bruggen ook door uw verzekering worden vergoed, dit wordt per geval door de zorgverzekering beoordeeld.

Aanvullende verzekering:

Indien de behandeling niet uit uw basisverzekering wordt vergoed stellen wij, nadat wij voor u een behandelplan hebben gemaakt , een kostenopgave van het behandelplan voor u op. Neem contact op met uw verzekering over een eventuele vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Spoedgevallen
Vragen
Behandelingen