Onze werkwijze

Wanneer u een patiënt voor implantologie naar ons wilt verwijzen kan dat zijn voor een diagnose, een advies of behandeling van uw patiënt (al dan niet inclusief het vervaardigen van de suprstructuur). Om uw vraagstelling zo helder mogelijk te krijgen vragen we verwijzend tandartsen om ons document voor horizontale verwijzers naar ons in te sturen. Zodoende weten wij precies wat u voor ogen hebt met de verwijzing en staat niets een goede samenwerking in de weg. Wij streven naar een optimale communicatie met verwijzend tandarts en patiënt.

Na verwijzing wordt een afspraak met de patiënt ingepland voor een intake. Voorafgaand aan deze afspraak wordt de patiënt een informatie over implantologie, een routebeschrijving en een gezondheidsvragenlijst toegestuurd. De gezondheidsvragenlijst dient de patiënt ingevuld mee te nemen naar het eerste consult.

Gedurende de intake wordt zorgvuldig bekeken wat de gezondheidstoestand van de patiënt en het gebit is. Ook worden de wensen van de patiënt besproken en samengevat. Vervolgens worden de mogelijke behandelopties met de patiënt besproken. Soms is direct duidelijk waar de patiënt voor wil gaan, maar soms is het ook goed om het even te laten bezinken. De patiënt krijgt een uitwerking van de potentiële behandelplannen en bijbehorende kostenbegroting op schrift toegestuurd. U krijg als verwijzer indien nodig verdere informatie en de röntgenfoto’s toegestuurd.

Wanneer de patiënt akkoord gaat met het voorgestelde kan de behandeling beginnen. Het informed consent moet nu worden ingevuld en ondertekend. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling.

Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het kaakbot kan het voorkomen dat er bot geaugmenteerd moet worden. In extreme gevallen moet dit in een aparte afspraak, maar meestal kan het tijdens de operatie wanneer de implantaten geplaatst worden. Vaak gebruiken wij synthetisch bot, maar er kan ook gekozen worden voor autoloog bot. Wij hebben veel ervaring met het opbouwen van het kaakbot voor implantologie en Sinus Bodem Elevaties.

Bij de operatie worden de implantaten onder lokale verdoving in de kaak geplaatst. Wij nodigen u als verwijzer van harte uit om eens mee te komen kijken bij deze operatie zodat u volgende patiënten goed kunt voorbereiden op de behandeling die hen te wachten staat.

Wij plaatsen de implantaten meestal direct met de afdekschroef of abutment op mucosaniveau. Soms vereist de situatie, wanneer een implantaat niet voldoende primaire stabiliteit heeft of wanneer er een grotere botopbouw nodig is, de keuze voor het laten integreren van het implantaat onder mucosaniveau en wordt gekozen voor een tweefasen implantaatplaatsing. Na het plaatsen van een of meerdere implantaten volgt de integratieperiode. Afhankelijk van de botkwaliteit kan deze periode 6 weken tot 7 maanden duren. Hierna kan gestart worden met het maken van de suprastructuur. Indien u zelf de suprastructuur wilt maken kunt u, of uw tandtechnicus, door ons begeleid worden.

Na de operatie krijgt de patiënt instructies mee

Bij problemen na de operatie kunnen de patiënten direct contact met ons opnemen. Als er geen problemen zijn zien wij de patiënt na 1 of 2 weken na de operatie op controle. Wanneer u zelf de prothetische fase op wilt pakken verwijzen we de patiënt naar u terug en adviseren wij u wanneer u kunt starten met de behandeling. Als u vragen heeft over de prothetische fase van de behandeling dan kunt u, of uw tandtechnicus, altijd contact met ons opnemen. Indien gewenst verzorgen wij de prothetische fase voor u. In dat geval zien wij de patiënt na 1 jaar graag terug om de constructie te beoordelen en controle foto’s te maken. Uiteraard ontvangt u het volledige behandelrapport van de patiënt zodat u alles terug kunt vinden met betrekking tot de behandeling bij Implantaat Centrum Eindhoven.

Vragen